Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

W nawiązaniu do OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 27.04.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko INFORMUJĘ, że:

  1. Ustalony termin wyłożenia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został przedłużony do dnia 04.06.2018r.
  2. Ustalony termin na składanie uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został przedłużony – uwagi należy składać do Wójta Gminy Cedry Wielkie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2018r. Uwagi mogą być składane na piśmie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Ustalona w ogłoszeniu z dnia 27.04.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko data rozpoczęcia wyłożenia 14.05.2018 r. oraz ustalona data dyskusji publicznej na 22.05.2018 r., pokój nr 2, o godz. 15.30 pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Cedry Wielkie zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTU zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14.05.2018 r. do 01.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, pokój nr 16, poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. od 7.30 do 15.15, środa w godz. od 7.30 do 16.30.

Projekt przedmiotowego studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do wglądu w w/wym. terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cedry Wielkie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.05.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, pokój nr 2, o godz. 15.30.