Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

Zapraszamy do lektury!

Przedstawiamy opracowanie dotyczące sporządzanego planu miejscowego w Cedrach Małych. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę miejscowości, kwestie dotyczące komunikacji, ochrony środowiska oraz krajobrazu. Jest to pogłębiona ekspertyza, która powstała w ramach realizacją projektu grantowego: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzenny – II edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej objętego umową POWR.02.19.00-00-KP07/18, zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej a Ministrem Inwestycji i Rozwoju.

POGŁĘBIONA EKSPERTYZA NA POTRZEBY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - SKRYPT

POGŁĘBIONA EKSPERTYZA NA POTRZEBY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje Społeczne - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Cedry Małe

Szanowni Państwo!

Gmina Cedry Wielkie pracuje nad nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cedry Małe. Chcemy, aby plan odpowiadał potrzebom mieszkańców i mieszkanek. Dlatego prosimy o wypełnienie ankiety, której wyniki będą wytycznymi do planu.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą prezentowane jedynie w formie zbiorczej. Jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Ankieta będzie dostępna do 1 września 2019 roku pod adresem: https://profitest.pl/s/25205/Jgxl8wtj

Zapraszamy i dziękujemy za udział!

MAPA - OBRĘB CEDRY MAŁE

Sprostowanie do ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie.

W nawiązaniu do OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 27.04.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko INFORMUJĘ, że:

  1. Ustalony termin wyłożenia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został przedłużony do dnia 04.06.2018r.
  2. Ustalony termin na składanie uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został przedłużony – uwagi należy składać do Wójta Gminy Cedry Wielkie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2018r. Uwagi mogą być składane na piśmie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Ustalona w ogłoszeniu z dnia 27.04.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko data rozpoczęcia wyłożenia 14.05.2018 r. oraz ustalona data dyskusji publicznej na 22.05.2018 r., pokój nr 2, o godz. 15.30 pozostają bez zmian.

Badania ankietowe na terenie Cedrów Małych

Przez najbliższe dwa tygodnie ankieterzy odwiedzać będą mieszkańców miejscowości Cedry Małe. Nie ma się jednak czego obawiać, ponieważ zebrane od mieszkańców informacje mają posłużyć przy zagospodarowywaniu przestrzeni sołectwa Cedry Małe.

- Państwa odpowiedzi są potrzebne do przygotowania zmiany planu miejscowego dla Cedrów Małych. Wierzę, że mieszkańcy okażą się pomocni, będą przyjmowali ankieterów i odpowiadali na zadawane przez nich pytania. Nie chcemy pominąć głosu mieszkańców przy sporządzaniu tego dokumentu, dlatego tak ważna jest dla nas ta ankieta. Korzystając z okazji, z góry dziękuję za pomoc wszystkim, którzy wezmą udział w przeprowadzanych konsultacjach - mówi Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie.

Co istotne, gmina otrzymała unijny grant w wysokości 31 260 złotych, który jest przeznaczony na przygotowanie i przeprowadzenie ankiety. Realizacją projektu zajmie się warszawska Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Stosowną umowę w tej sprawie podpisał już Janusz Goliński, a zgodnie z harmonogramem całe zadanie ma być gotowe do końca października.

Dodajmy, że zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój; Oś priorytetowa II. Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie.

Wójt Gminy Cedry Wielkie zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTU zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14.05.2018 r. do 01.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, pokój nr 16, poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. od 7.30 do 15.15, środa w godz. od 7.30 do 16.30.

Projekt przedmiotowego studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do wglądu w w/wym. terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cedry Wielkie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.05.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, pokój nr 2, o godz. 15.30.